Scroth-therapie bij scoliose

Heeft u of uw kind een scoliose? Misschien is Schroth-therapie iets voor u?
Bij een scoliose voelt de verkromde en verdraaide houding als recht, terwijl de gecorrigeerde, rechtere, houding vaak als heel ongewoon/scheef voelt. Het doorvoelen en bekijken van de correcties is essentieel om de houding ook in het dagelijks leven te kunnen corrigeren. Het bewust maken van de patiënt en toepassen van de gecorrigeerde houding en beweging gedurende de dagelijkse handelingen (bijvoorbeeld zitten) is een belangrijk aspect van de scoliose behandeling volgens Schroth. Het “tegen de bocht(en) in bewegen” wordt zo een nieuwe gewoonte. Heeft u of uw kind scoliose klachten? Aarzel dan niet om contact op te nemen voor een afspraak (tel nr. 0113-213715 ) met Schroth-therapeut René Abeling.