Klachtenprocedure

Wij zijn voortdurend actief om de kwaliteit van onze dienstverlening voor u blijvend te verbeteren en zichtbaar te maken. Een belangrijk middel daarbij is een enquête (FysioprestatieMonitor) waarbij u gevraagd wordt naar uw mening over onze praktijk.

De vragen hebben betrekking op vrijwel alle aspecten van de praktijk en de door u ervaren zorg. Bij uw aanmelding wordt u gevraagd of wij uw emailadres mogen gebruiken voor de patiëntenenquête. Na het beëindigen van de therapie krijgt u na enkele dagen een mail met de enquête, waarin u wordt gevraagd of u deze wil invullen. 

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 13 minuten. De resultaten worden anoniem aan de praktijk teruggekoppeld. Uw persoonlijke gegevens worden nooit verspreid aan derden en nooit ingezet voor andere doeleinden dan alleen dit onderzoek. Met de resultaten willen wij onze dienstverlening in kaart brengen om nog beter op uw wensen aan te sluiten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan deze enquête mee te werken en deze zo zorgvuldig mogelijk in te vullen? Mocht u eerder een klantreactie willen geven, kan dat ook. Dit kan zowel positief als negatief zijn. 

De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij uw fysiotherapeut of aan de balie af te halen. De ingevulde formulieren kunt u aan de balie afgeven, tevens mag u ze in de Praktijkbrievenbus aan de buitenzijde van het gebouw deponeren. Deze formulieren kunt u zowel anoniem als ondertekend inleveren. 

Uw klachten met betrekking over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of één van de andere medewerkers, kunt u melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkhouder.

Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Download: Klachtenregeling_klachtencommissie.pdf

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Onze vestigingen zijn in de regio Goes. Heeft u vragen of heeft u lichaamsklachten?
Maak een afspraak, wij helpen u graag!