Second opinion

In onze praktijk komen geregeld patiënten voor een second opinion. U kunt u zelf aanmelden, maar u kunt ook op doorverwijzing van een huisarts of specialist komen. Onder een second opinion verstaat men: een onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere fysiotherapeut dan de eigen therapeut.

Bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over de geboden behandeling kan een second opinion nuttig voor u zijn. U kunt een second opinion zien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over uw behandeling. Het biedt de mogelijkheid om meer informatie op de feiten te verkrijgen. Indien u dit wilt kan de uitkomst worden terug gekoppeld naar uw behandelend fysiotherapeut, huisarts of specialist.

Als u meer wilt weten, of een afspraak wilt maken, dan helpen wij u graag verder.

Onze specialist

Alex

Interesse in een second opinion? Neem dan contact met ons op