Shockwave

Een bewezen effectieve therapie biedt uitkomst bij klachten zoals hielspoor, peesontstekingen, slijmbeursontstekingen en tennisellebogen. Door enkele behandelingen met shockwave therapie kunnen deze – vaak chronische – pijnklachten aanzienlijk verminderen. Zelfs verkalkingen verdwijnen na slechts enkele behandelingen van 5 minuten.

Sinds enkele jaren wordt shockwave therapie door fysiotherapeuten toegepast. Fysiotherapeut Evers, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie (NVMST), vertelt dat de werking inmiddels is bewezen. “Internationaal onderzoek toont aan dat deze nieuwe therapie effectief is voor klachten die met andere therapieën soms moeilijk behandelbaar zijn. Deze onderzoeksresultaten komen overeen met de ruime ervaring die in Nederland reeds is opgedaan in de fysiotherapiepraktijken van onze leden. Vaak zijn patiënten met chronische klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of blijvend succes. Shockwave therapie verhoogt de genezingskans tot maar liefst 85 %. Uitzonderlijk hoog,” aldus Evers.

Gespecialiseerd onderzoek

Allereerst voert de fysiotherapeut een onderzoek uit. De uitkomst bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling met shockwave therapie. Het pijngebied wordt gelokaliseerd en de bron van de pijn wordt achterhaald.

De shockwave behandeling

Daarna wordt de pijnlijke plaats behandeld met de behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot genezing aanzetten. “Het zijn drukgolven van buitenaf, die via een behandelkop worden toegepast. De trillingen activeren de eigen genezingskracht van het lichaam”, legt Evers uit. In gemiddeld vier behandelingen is de patiënt van de meeste klachten af. De behandeling is soms gevoelig, maar kan prima zonder verdoving plaatsvinden.

Welke klachten worden behandeld?

  • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen
  • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)
  • Pijn net onder de knieschijf
  • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
  • Hielpijn (hielspoor)
  • Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)
  • Andere vormen van tendinitis

Vergoeding

Shockwave therapie is internationaal erkend. Desondanks zijn zorgverzekeraars in Nederland nog afwachtend. Inmiddels zijn enkele zorgverzekeraars wel bereid de therapie te vergoeden. Informeer hiervoor bij uw shockwave therapeut.

Shockwave centrum in uw buurt

Mens en beweging biedt shockwave therapie aan. Tevens wordt gebruik gemaakt van echografie. De aandoening wordt gericht in beeld gebracht en gemeten, zodat het behandelresultaat ook objectief kan worden vastgesteld. 

Wilt u meer informatie over Shockwave? Neem dan contact met ons op!

Onze specialist

Thomas is algemeen fysiotherapeut, met een specialisatie in spieren en pezen. Hij kan hierbij te werk gaan met behulp van echografie om deze klachten optimaal in beeld te krijgen en vervolgens een passende behandeling met bijvoorbeeld shockwave.

Heeft u klachten? Neem dan contact met ons op

GRATIS INLOOPSPREEKUUR: Zonder doorverwijzing van uw huisarts