Tarieven

Neem bij de aanmelding uw verzekeringspapieren, identiteitsbewijs en uw eventuele verwijsbrief mee. Wij adviseren u om na te kijken hoe u voor fysiotherapie bent verzekerd. Dit voorkomt onnodige misverstanden bij betaling van de rekening. Onder overzicht verzekeraars kunt u zien welke vergoedingen voor fysiotherapie uw verzekeraar heeft in de verschillende aanvullende verzekeringen. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent, zijn wij genoodzaakt de behandelingen bij u in rekening te brengen. 

Voor meer informatie over de verschillende verzekeringen kunt u de website van de zorgverzekeraar raadplegen. Bekijk ook altijd de polisvoorwaarden. 

Wij hanteren de volgende praktijktarieven (per 01-01-2019):

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben, of niet/onvoldoende verzekerd zijn voor fysiotherapie, brengen wij de volgende tarieven in rekening:

Reguliere zitting fysiotherapie € 33,50
Zitting aan huis € 43,00
Zitting inclusief in inrichting € 38,00
Reguliere zitting manuele therapie € 40,75
Reguliere zitting manuele therapie aan huis € 50,75
Reguliere zitting manuele therapie in inrichting € 45,75
Groepsbehandeling 2 personen € 33,00   per uur
Groepsbehandeling 3 personen € 32,00   per uur   
Groepsbehandeling 4 personen € 19,70   per uur
Groepsbehandeling 5 - 10 personen € 16,90   per uur
Eenmalig consult (op verzoek van verwijzer) € 56,00
Consult aan huis (op verzoek van verwijzer) € 65,50
Consult in inrichting (op verzoek van verwijzer)   € 62,50
Reguliere zitting oedeemtherapie/lymfedrainage € 42,80
Reguliere zitting oedeemtherapie aan huis € 52,90
Reguliere zitting oedeemtherapie in inrichting € 47,90
Reguliere zitting bekkenfysiotherapie € 43,25
Reguliere zitting bekkenfysiotherapie aan huis € 53,25
Reguliere zitting bekkenfysiotherapie in inrichting € 47,25
Lange zitting bij complexe/meervoudige zorgvragen             € 42,50
Lange zitting aan huis € 52,50
Lange zitting in inrichting   € 47,50
Screening € 10,50
Screening, intake en onderzoek € 44,75
   
Intake na verwijzing     € 44,75
Intake aan huis na verwijzing € 54,75
Intake in inrichting na verwijzing  € 49,75

Verstrekte verband- en hulpmiddelen op aanvraag.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.