Revalideren na Corona

Longfysiotherapeute Ineke Jasperse heeft zich recent gespecialiseerd in de revalidatie van Corona-patiënten in de eerste lijn. Ineke is lid van het Chronisch Zorgnet, dat in deze bijzondere tijd een specialistische cursus hiervoor heeft opgesteld. U kunt een afspraak maken via de praktijk en in een videoconsult of telefonisch consult zal in kaart gebracht worden wat u nodig hebt. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat het doormaken van de ziekte verstrekkende gevolgen kan hebben. Er zal aandacht zijn voor uw longfunctie (bv. als u kortademig of benauwd bent), voor uw fysiek functioneren (bv. spierzwakte, conditieverlies, gewrichtsklachten, vermoeidheid) en uw mentaal functioneren (bv. verlies van vertrouwen in uw lichaam en: hoe gaat het met u na een periode van isolatie). De begeleiding zal vooralsnog vooral via videobellen of de telefoon gaan, maar de afgelopen weken hebben ons geleerd dat dat goed werkt! Er wordt een oefenprogramma op maat voor u gemaakt en als het nodig is, wordt er samenwerking gezocht met de ergotherapeut, de longverpleegkundige en/of de diëtist en natuurlijk is er overleg mogelijk met uw huisarts. Neem contact op via telefoonnummer 0113-213715 of info@mensenbeweging.nl