Cursus: Zicht op evenwicht

Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Bent u ook bezorgd om te vallen?

Vanaf 14 september om 14.30 uur starten wij met een cursus om risico’s op vallen te verminderen.

U kunt zich aanmelden telefonisch of aan de balie.

Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Bent u ook bezorgd om te vallen? Of vermijdt u wel eens activiteiten omdat u bezorgd bent daarbij te vallen, zoals wandelen, op visite gaan of een boodschap doen?

Bezorgdheid om te vallen kan komen doordat uzelf of iemand in uw omgeving is gevallen, of bijvoorbeeld omdat uw gezondheid wat achteruit is gegaan. De cursus Zicht op Evenwicht helpt u om weer onbezorgd actief te zijn.

De groepscursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, en na twee maanden is er een herhalingsbijeenkomst.  U deelt tijdens deze bijeenkomsten ervaringen met medecursisten.

U leert het volgende in de cursus:

  • Minder bezorgd te worden om te vallen
  • Uw kans op vallen te verminderen
  • Meer te gaan bewegen
  • Optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden
  • Uw dagelijkse bezigheden stapsgewijs weer op te pakken
  • Praktische tips om risico’s op vallen te verminderen

Als u interesse heeft in deelname aan de cursus vindt er een intakegesprek plaats waarin gekeken wordt of de groepscursus voor u geschikt is. Als dit niet geschikt is, wordt er uiteraard gekeken naar andere mogelijkheden.

Overzicht van de inhoud van de lessen:

Les 1 Kennismaking en introductie
Les 2 Oefenen met de negatieve en positieve spiraal
Les 3 Lichaamsbeweging: theorie en oefeningen
Les 4 Leren opkomen voor jezelf + oefeningen
Les 5 Omgaan met angst om te vallen + oefeningen
Les 6 Risicovol gedrag en wat te doen als je valt? + oefeningen
Les 7 Veilig maken van je huis + oefeningen
Les 8 Omzetten van risicovol gedrag naar veilig gedrag + oefeningen
Les 9 Herhalingsbijeenkomst

De cursus is bedoeld voor ouderen die bezorgd zijn om te vallen en daarom wel eens activiteiten vermijden. Het is de bedoeling dat u zelfstandig woont of woonachtig bent in een verzorgingshuis, en u moet in staat zijn om korte afstanden te lopen (eventueel met een loophulpmiddel).

De kosten van de cursus zijn: € 225,– Er zijn een aantal zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor deze cursus vanuit de aanvullende verzekering. Vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Tussentijds stoppen kan maar u heeft geen recht op restitutie van het door u betaalde kosten.

De cursus vind doorgang bij voldoende aanmeldingen.