Lonneke Kleemans - van der Graaf

Lonneke is een betrokken bekkenfysiotherapeut die graag een coachende en begeleidende rol op zich neemt. Ze heeft zich gespecialiseerd tot geregistreerd bekkentherapeut, wat inhoudt dat zij expert is bij klachten van het bekkenbodemgebied. Het ondersteunen van mensen met deze specifieke klachten is wat haar drijft. Ze zet het bewustwordingsproces in gang, zodat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, waardoor zij zelf ook wat aan de kern van het probleem kunnen doen. Hierbij heeft zij een begeleidende en sturende rol. Daarnaast zet Lonneke zich ook actief in voor een bewuste en gezonde leefstijl, wat ook weer een positieve invloed heeft op de klachten.  
Buitenom haar werk als therapeut houdt zij zich dan ook veel bezig met gezonde leefstijl en voeding, zo is Lonneke ook gewichtsconsulente bij Fit & Slank

Lonneke-Kleemans-van-der-Graaf-Mens-en-Beweging