Update betreft coronavirus

Update betreft coronavirus

Onze praktijk zal de algemene adviezen van het RIVM/KNGF (onze beroepsgroep) aanhouden.

Dat betekent dat onze fysiotherapeuten alleen nog 1 op 1 behandelingen uitvoeren en alle groepsbehandelingen komen te vervallen. Inclusief de behandelingen voor risicopatiënten boven de 70 jaar - cardiovasculaire patiënten (hart- of longproblemen)

Graag voor iedereen aandacht aan de volgende punten:

- Tijdelijk geen handen meer geven
- Goed de handen wassen
- Hoesten/niezen in de elleboogholte
- Na gebruik van een apparaat, graag het apparaat schoonmaken/afnemen.

Komt u in ieder geval niet naar de praktijk, als u hoest met kortademigheid, neusverkoudheid en/of een verhoging van lichaamstemperatuur heeft (boven 38). En neem zo min mogelijk derden mee naar uw afspraak

Vooralsnog is er voor de Fysiotherapie in algemene zin nog geen besluit genomen over het open houden of sluiten van de praktijken. Vanavond vindt er een overleg plaats tussen het KNGF (Genootschap Fysiotherapie) en (ZN) Zorgverzekeraars Nederland. Mogelijk dat we naar aanleiding van de uitkomst van dat gesprek alsnog overgaan tot sluiting.

Wij houden u op de hoogte betreft verdere ontwikkelingen.

Als u vragen heeft, bel of bericht u ons dan gerust!