René Abeling

Rene is er als fysiotherapeut op gericht om mensen in beweging te krijgen. Ieder mens is anders en maatwerk is een vereiste. Daarom is hij coachend, motiverend, sturend of gewoon een luisterend oor, zolang hij jou maar weer op weg kan helpen. Rene helpt graag mensen op weg zodat zij weer zelfstandig of met ondersteuning hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Samen werkt hij met jou om je einddoel te bereiken. Als dat nodig blijkt, dan wordt ook de hulp van gespecialiseerde collega’s ingeschakeld. 
Naast algemeen fysiotherapeut is Rene kinderfysiotherapeut, met een specialisme in scoliose-klachten (middels de Schroth-methode). Als kinderfysiotherapeut ziet hij veel kinderen van 0 tot 18 jaar met motorische ontwikkelingsproblemen. Hieronder vallen kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met vaardigheden als lopen, fietsen, gooien, balanstaken en zwemmen, maar ook baby’s tot dreumesen met een voorkeurshouding of adolescenten tot 18 jaar met houdingsproblemen. 
Naast zijn werk als fysiotherapeut heeft Rene een druk gezinsleven, en een passie voor muziek. Zo zingt hij graag in een koor en speelt met veel plezier op de piano.