Nieuws

Er is altijd wel iets nieuws te melden over onze praktijk. We proberen de website zo up-to-date mogelijk te houden.

Fysiotherapeuten weer aan de slag?

Het nieuws van gisteren dat de fysiotherapeuten groen licht hebben gekregen om weer aan de slag te mogen zal u vast niet ontgaan zijn. Helaas betekent dit nog niet dat we de deuren weer volledig kunnen open gooien! De regels die door het RIVM zijn opgesteld blijven namelijk gewoon gelden. Dit betekent dat de 1,5m afstand nog altijd leidend is, en dat er in veel gevallen gewerkt dient te worden met beschermende middelen zoals handschoenen en mondkapjes.
Het is de bedoeling om, veilig en verantwoord, langzaam te gaan opschalen.

Revalideren na Corona

Longfysiotherapeute Ineke Jasperse heeft zich recent gespecialiseerd in de revalidatie van Corona-patiënten in de eerste lijn. Ineke is lid van het Chronisch Zorgnet, dat in deze bijzondere tijd een specialistische cursus hiervoor heeft opgesteld.
U kunt een afspraak maken via de praktijk en in een videoconsult of telefonisch consult zal in kaart gebracht worden wat u nodig hebt. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat het doormaken van de ziekte verstrekkende gevolgen kan hebben. Er zal aandacht zijn voor uw longfunctie (bv. als u kortademig of benauwd bent), voor uw fysiek functioneren (bv. spierzwakte, conditieverlies, gewrichtsklachten, vermoeidheid) en uw mentaal functioneren (bv. verlies van vertrouwen in uw lichaam en: hoe gaat het met u na een periode van isolatie).

Corona Update 17-4-2020

De door de overheid genomen maatregelen blijven in elk geval tot 28 april van kracht. Wat betekent dit voor uw klachten en behandeltraject?
De 3 behandelopties blijven gelijk:
- Als er sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling kan deze nog op de praktijk (of bij u thuis) plaatsvinden.
Daarnaast gaan wij verder met behandeling op afstand door:
- Online behandeling via een videoconsult met ondersteuning van online oefenprogramma's.
- Telefonische behandeling voor mensen die niet over digitale middelen beschikken.

Blijf in beweging met onze oefenprogramma's

Momenteel zitten veel mensen noodgedwongen thuis, wat vanzelfsprekend goed is om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Maar dit thuiszitten heeft natuurlijk ook keerzijdes! Een daarvan is dat mensen minder in beweging zijn, terwijl dat juist nu ook ontzettend belangrijk is!
U kunt op de afbeeldingen tips en informatie terugvinden om toch in beweging te blijven.
Om u zo fit mogelijk te houden, bieden we vanuit de praktijk ook op maat gemaakte oefenprogramma's aan, die u makkelijk vanaf de computer of uw telefoon kunt bekijken en uitvoeren!
Neem contact op met de praktijk voor meer informatie, tel nr. 0113-213715 of info@mensenbeweging.nl

Corona Update 24-3-2020

Corona Update 24-3-2020
Het welzijn van onze patiënten en medewerkers staat voorop. Wij leveren verantwoorde zorg en dat betekent dat we er op dit moment voor kiezen om de behandelingen in de praktijk drastisch te zullen aanpassen. Dit mede in het licht van de aangescherpte regels van de overheid.
Op basis van de huidige ontwikkelingen en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid m.b.t. de 1,5 meter regel menen we dat dit nu de juiste keuze is.
Met bestaande patiënten zullen wij telefonisch contact opnemen om de beschikbare opties te bespreken.

Er blijven voor nu 3 behandelopties over:
- Als er sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling kan deze nog op de praktijk plaatsvinden, met verwijzing van de huisarts.
Daarnaast zullen we volledig inzetten op behandeling op afstand door:
- Online behandeling via Video bellen met ondersteuning van online oefenprogramma's
- Telefonische behandeling voor mensen die niet over digitale middelen beschikken

Update betreft coronavirus

Onze praktijk zal de algemene adviezen van het RIVM/KNGF (onze beroepsgroep) aanhouden.

Dat betekent dat onze fysiotherapeuten alleen nog 1 op 1 behandelingen uitvoeren en alle groepsbehandelingen komen te vervallen.

Graag voor iedereen aandacht aan de volgende punten:

- Tijdelijk geen handen meer geven
- Goed de handen wassen
- Hoesten/niezen in de elleboogholte
- Na gebruik van een apparaat, graag het apparaat schoonmaken/afnemen.

Komt u in ieder geval niet naar de praktijk, als u hoest met kortademigheid, neusverkoudheid en/of een verhoging van lichaamstemperatuur heeft (boven 38). En neem zo min mogelijk derden mee naar uw afspraak.

Epte, een nieuwe en bewezen effectieve manier van behandelen bij peesklachten!

Loopt u al langere tijd rond met klachten aan uw elleboog, enkel, schouder of knie? Binnen onze praktijk beschikken we over de expertise om uw klachten goed in beeld te brengen met behulp van echografie, om vervolgens adequaat te behandelen met EPTE en/of shockwave.

Schroth-therapie bij scoliose

Heeft u of uw kind een scoliose? Misschien is Schroth-therapie dan iets voor u?

Uw zorgverzekering voor het nieuwe kalenderjaar

Nog even en het nieuwe kalenderjaar gaat weer in! Dit betekent dat u ook weer kunt gaan kiezen hoe u verzekerd wilt zijn voor uw zorg. Verwacht u komend jaar gebruik te maken van fysiotherapie, dan is het verstandig om u aanvullend te verzekeren.