Kinderfysiotherapie

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Daarnaast horen bij iedere leeftijd bepaalde motorische vaardigheden. Wanneer er iets mis is met de motoriek door een vertraagde motorische ontwikkeling, een aangeboren afwijking of een andere oorzaak, kunt u bij ons terecht.

De behandeling

Wij hebben een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut in de praktijk, geregistreerde kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd zijn in het bewegend functioneren van kinderen en jeugd tussen 0 en 16 jaar. Het doel van behandeling zal dan ook altijd zijn het kind beter te laten functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving.

De behandeling bestaat uit een kinderfysiotherapeutisch onderzoek, een analyse van onze bevindingen en het opstellen van een behandelplan. In sommige gevallen is alleen een advies al voldoende.