Corona Update 24-3-2020

Corona Update 24-3-2020
Het welzijn van onze patiënten en medewerkers staat voorop. Wij leveren verantwoorde zorg en dat betekent dat we er op dit moment voor kiezen om de behandelingen in de praktijk drastisch te zullen aanpassen. Dit mede in het licht van de aangescherpte regels van de overheid.
Op basis van de huidige ontwikkelingen en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid m.b.t. de 1,5 meter regel menen we dat dit nu de juiste keuze is.
Met bestaande patiënten zullen wij telefonisch contact opnemen om de beschikbare opties te bespreken.
Er blijven voor nu 3 behandelopties over:
- Als er sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling kan deze nog op de praktijk plaatsvinden, met verwijzing van de huisarts.
Daarnaast zullen we volledig inzetten op behandeling op afstand door:
- Online behandeling via Video bellen met ondersteuning van online oefenprogramma's
- Telefonische behandeling voor mensen die niet over digitale middelen beschikken
Deze `behandel`vorm op afstand is mogelijk als de patiënt daar toestemming voor geeft. De Zorgverzekeraars hebben met ingang van 1 maart tot 1 week na beëindigen van maatregelen door het RIVM voor deze vorm van behandeling toestemming gegeven.
Uiteraard zullen niet alle indicaties hiervoor in aanmerking komen. In overleg zal bepaald worden of deze vorm geïndiceerd is.
- De behandeling van de huidige patiënten zal (voor zover mogelijk) op deze wijze voortgezet worden.
- De patiënten waarvan we de behandeling hadden stopgezet vanwege de veiligheid van de patiënten kunnen op deze wijze weer hervat worden
- Alle nieuwe patiënten (Ouderen, Risicogroepen, patiënten met de bekende symptomen) komen hier ook voor in aanmerking.
We beseffen dat het voor de patiënten mogelijk niet de meest optimale behandelvorm is die we kunnen bieden. Maar we kunnen op deze wijze toch zinnige zorg blijven bieden en mogelijk een bijdrage leveren aan het beperken van het verspreiden van het Corona virus.
In het geval dat u denkt in aanmerking te komen voor bovenstaande behandelopties, of u heeft daarover vragen, dan kunt u gerust contact opnemen met de praktijk!
Fysiotherapie Mens & Beweging